Preloader logo

Učitavam podatke

Kolačići nam pomažu pružiti bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića. NE ŽELIM
C/B

Leader / CLLD

Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

Content separator line

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

Mehanizam koji uključuje partnerstvo na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva (aktivni građani), lokalne gospodarske dionike u izradi i provedbi lokalne strategije kojima je zadatak provoditi održivu budućnost njihovog područja.
CLLD se temelji na uvažavanju lokalnih potreba i potencijala, inovacija, razvojnih mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanju i suradnji. Nositelji CLLD pristupa su LAG-ovi (Lokalne akcijske grupe) i LAGUR-i (Lokalne akcijske grupe u ribarstvu) koji provode natječaje Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

CLLD ima svojih 8 načela kojim se vode njihove aktivnosti i radnje, a to su:

 1. Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja
 2. Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
 3. Lokalna javno-privatna partnerstva – provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG) i LAGUR (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu)
 4. Inovativan pristup lokalnom razvoju
 5. Integrirani i multisektorski pristup
 6. Umrežavanje
 7. Suradnja
 8. De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova i LAGUR-a)

Cilj CLLD-a

• Jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i provedbu (uključivo i poboljšanje napretka projekata i procjenu lokalnog razvoja)
• Jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja
• Jačanje slobode LAG-ova i LAGUR-a u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije
• Jasna podjela zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova i LAGUR-a (ovisno o odabranom modelu provedbe)
• Veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta (posebno tijekom pripreme Lokalne razvojne strategije-LRS)
• Jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – posebno privatnog sektora (civilni i gospodarski)
• Racionalizacija transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama
• Jačanja alata umrežavanja između LAG-ova i LAGUR-a (nacionalno) i na razini EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)
• Omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja
• Poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza
• Poboljšanje intervencija koje se odnose na društvena pitanja na područjima provedbe LEADER programa (teritoriju LAG-ova i LAGUR-a)

Pristup LEADER

Pristup LEADER nije skup zakona po koje moramo pratiti već skup načela kojima se predlaže na koji način provoditi razvijanje ruralnog gospodarstva koja se trebaju pratiti u cijelosti, a ne pojedinačno. LEADER je u početku od 1991. godine imao status inicijative dok je od 2007. godine prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja. Pristup LEADER je rezultirao u stvaranju novih LAGUR-a i LAG-ova na području europske unije.

Načela LEADERA su:

 1. Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala
 2. Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
 3. Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
 4. Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu – LAGUR-a.
 5. Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
 6. Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
 7. Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
 8. Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAGUR-a unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.