Preloader logo

Učitavam podatke

Kolačići nam pomažu pružiti bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića. NE ŽELIM
C/B

Ribarstveno područje

Ribarstveno područje LAGUR Galeb sačinjavaju jedinice lokalne samouprave

Content separator line

 

Na ovom području živi ukupno 21.304 stanovnika [1]što je 19,48 % stanovnika Šibensko-kninske županije. Prosječna gustoća naseljenosti područja LAGUR-a je 40,81 st./km2 , čime je gustoća naseljenosti područja LAGUR-a veća od prosječne gustoće naseljenosti na području Šibensko-kninsko županije (36,65 st./km2 ), dok je znatno manja od Republike Hrvatske (75,71 st./km2 ).

Indeks razvijenosti ribarstvenog područja LAGUR Galeb

Cjelokupni LAGUR je s indeksom 94,08 % u III. kategoriji razvijenosti (75-100 % nacionalnog prosjeka). Najslabije je rangiran Grad Skradin (70,38%), a najveći indeks razvijenosti ima Općina Murter-Kornati (102,71%)[2].

Ribolovna zona

Područje LAGUR-a Galeb pripada Ribolovnoj zoni F (podzona F2), C (podzona C1) i B (podzona B3) međutim ribari s našeg područja ribolovne aktivnosti vrše i u drugim zonama Jadranskog mora.

Kakvoća mora

Prema rezultatima praćenja kakvoće mora za kupanje, čistoća mora na području LAGUR-a iznimne je kvalitete. Na području LAGUR-a postoji 42 mjerne stanice. Na 41 mjernoj stanici je u 2016. godini izmjerena izvrsna kvaliteta mora, dok je na jednoj izmjerena dobra kvaliteta mora.[3] Sukladno navedenom može se zaključiti da je more iznimne kvalitete te je jedan od potencijala za razvoj ribarstva, marikulture te popratnih djelatnosti.

Prirodna baština

Dio teritorija LAGUR-a Galeb je stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta te je Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) proglašen dijelom europske ekološke mreže NATURA 2000. Područja obuhvaćaju područja očuvanja značajna za ptice (POP4 ) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS5 ).

LAGUR Galeb na svom području ima 2 nacionalna parka (Kornati i Krka), 2 značajna krajobraza (Skradinski buk i vodeni tok i obalni pojas rijeke Krke) i 1 park prirode (Vransko jezero i njegovo priobalje).


[1] www.dzs.hr, Popis stanovništva iz 2011. godine

[2] Izvor: https://razvoj.gov.hr, studeni 2016

[3] Izvor: http://baltazar.izor.hr , podatak na dan 5.10.2016