Razvoj i nadogradnja oznake kvalitete „Preporučili ribari“

Naziv:

Razvoj i nadogradnja oznake kvalitete „Preporučili ribari“

Izvor financiranja:

Šibensko-kninska županija

Uloga LAGUR Galeb u projektu:

Nositelj

Ukupni proračun:

30 000 kn

Trajanje projekta:

2019

Sažetak:

Tijekom trajanja projekta RAZVOJ I NADOGRADNJA OZNAKE KVALITETE „PREPORUČILI RIBARI“ podići ćemo vidljivost lokalnih ugostiteljskih objekata i ribara te ćemo u većoj mjeri lokalno stanovništvo, domaće i inozemne turiste informirati o ovoj oznaci kvalitete. Proširiti ćemo opus vrsta ribe te ćemo u ovu marketinšku inicijativu uključiti veći broj ribara i ribolovnih alata. U suradnji s ugostiteljskim objektima tražiti ćemo modele financijske održivosti ove inicijative.