O nama

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Galeb“ osnovana je u svibnju 2016. godine. Sjedište LAGUR-a je u Tribunju na adresi Badnje 1. Osnivači su šest jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije: gradovi Skradin i Vodice, te općine Tribunj, Tisno, Murter-Kornati i Pirovac koji zajedno čine ribarstveno područje LAGUR-a.

LAGUR je udruga koja u svom članstvu okuplja dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Predstavlja poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i akvakulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je LAGUR-u Galeb u svrhu Pripremne potpore dodijelilo 599.035,00 kn. U periodu Pripremne potpore izrađena je Lokalna razvojna strategija u ribarstvu te je proveden pilot projekt „Preporučili ribari“. Izrađena je studija o preradi ribe na našem ribarstvenom području te su osnaženi administrativni, operativni i financijski kapaciteti udruge.

U siječnju 2017. godine LAGUR galeb je postao član FLAG mreže.

U prosincu 2017. godine odobrena je Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) LAGUR Galeb. Temeljem ove odluke dodijeljena je javna potpora u najvišem iznosu od 16.16 milijuna kuna od čega 13.7 milijuna kuna iz proračuna Europske unije a 2.4 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Provedbom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu omogućiti će se sufinanciranje projekata lokalnih korisnika na području Gradova Vodice i Skradin te Općina Tribunj, Tisno, Murter-Kornati i Pirovac. Važno je pritom napomenuti da projekti trebaju doprinijeti:

• Jačanju gospodarskog sektora i konkurentnosti ribarstva i akvakulture
• Promociji i održivom korištenju ribarske i pomorske baštine
• Zaštita mora, podmorja i priobalja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša
• Jačanju kapaciteta LAGUR-a Galeb za poticanje održivog razvoja ribarstvenog područja

U lipnju 2018. godine LAGUR Galeb je postao akreditiran za provođenje natječaja u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020. LAGUR Galeb će provedbom LRSR financirane putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH doprinositi:
– provedbi održivog razvoja ribarstvenih područja kroz pristup lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD),
– strategiji Europa 2020,
– promicanju socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva,
– stvaranju radnih mjesta i jačanju inovacija na lokalnoj razini, te
– provedbi ZRP-a.

Potpora EFPR-a u sklopu održivog razvoja ribarstvenih područja doprinijet će postizanju posebnih ciljeva u sklopu prioriteta Unije 4:Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije.

Tijekom 2018. godine LAGUR Galeb je proveo projekt „Dan s ribarom na moru“ kojeg je financirao Nacionalni park Krka. Tijekom 2018. i 2019. godine suradnik smo i na INTERREG projektu , ML Repair kojeg provodi Institut za oceanografiju, Split. U svojstvu suradnika smo i na ESF projektu Projekt ‘MA DA – Mladi, A Društveno Angažirani’, čiji je nositelj Udruga ‘Žena’ iz Drniša. Tijekom 2019. godine provoditi ćemo fazu nadogradnje pilot projekta „Preporučili ribari“ kojeg financira Šibensko-kninska županija.