Voditelj FLAG-a “GALEB” sudjelovao u Briselu na sastanku Upravljačkih tijela i Nacionalnih mreža.

Na inicijativu FARNET-a, dana 14. i 15. listopada 2019. se održao sastanak Upravljačkih tijela i Nacionalnih mreža.  Na sastanku je uz predstavnika Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede sudjelovao Ante Sladoljev, voditelj FLAG-a GALEB,  kao predstavnik Nacionalne FLAG mreže.

Ciljevi održanog sastanka su bili usmjereni na izmjenu iskustava kako bi se:

Radionica/sastanak se sastojao od prezentacija, radionica i panel rasprava kojima se nastojala potaknuti razmjena informacija/iskustava na temu trenutačnog stanja provedbe LRSR i rada FLAG-ova, planova, poduzetih koraka na izradi novih Operativnih programa, SCO-a kao metode isplate (nejasnoće – revizijski trag, financijske korekcije itd.) i primjeri projekata suradnje FLAG-ova.

Na početku sastanka je Elisa Roller, iz DG MARE, voditeljica odjela (CFP and Structural Support, Policy Development and Coordination) izvijestila o planovima za sljedeće operativno razdoblje, a posebno se osvrnula na mogućnost multi-fondovskog pristupa u provedbi LEADER/CLLD-a, a koje će puno ovisiti o spremnosti Upravljačkih tijela. U slučaju multi-fondovskog financiranja strategija primijeniti će se načelo glavnog fonda, odnosno Upravljačko tijelo odgovorno za programiranje i implementacija glavnog fonda, biti će kontakt za provedbu i kontrolu cijele strategije FLAG-ova.

Glavni fokus sastanka je bio sustav pojednostavljenih troškova (SCO) i njegova primjena u provedbi CLLD-a. Predstavnici DG EMPL-a, DG AGRI-a, grčkog Upravljačkog tijela i austrijske nacionalne mreže su prezentirali dobre primjere primjene SCO-ia u ESIF-u i njihovu primjenjivost u okviru UP4 EFPR-a. Prezentirani su nam različiti oblici SCO-ia.

U sklopu sastanka je održan i trilateralni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici DG MARE-a, FARNET-a, Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske Nacionalne FLAG mreže. DG MARE je izvješten o trenutnom stanju u provedbi CLLD-a i budućim aktivnostima.

FARNET je izvijestio o svojim aktivnostima, te planovima za 2020.g..  Trenutno izrađuje Vodič za Upravljačka tijela EMFF-a koji će biti baziran na zaključcima i opservacijama sa MA/NN sastanaka. Umjesto dva tematska seminara koje je FARNET organizirao svake godine, sljedeće godine će biti organizirana dva regionalna seminara (Sea Basins), te će jedan biti za Baltik, a drugi za Mediteran i Crno More. Mediteranski će biti organiziran početkom jeseni 2020.g.  Ukratko je prezentirana planirana konferencija “Post-2020: Local action in a changing world” koja će se održati u Briselu u prosincu. Najavljena je kao najvažniji CLLD događaj u ovom periodu gdje će biti prisutno 450 sudionika, te će biti prezentirani rezultati CLLD-a kroz sve ESI fondove. Za konferenciju je odabrano i 40 projekata za prezentaciju, uključujući i projekt Preporučili Ribari, FLAG-a GALEB.