Treće izdanje newslettera LAGUR Galeb

Zadovoljstvo nam je podijeliti s vama treći broj newsletter-a udruge LAGUR Galeb u kojem možete pročitati više o:

• Novosti iz ribarske legislative
• EU fondovi u ribarstvu
• Predstavljanje
• Vodič za dobru higijensku praksu na koči
• Ekologija
• Pomorska baština
• Sastanci
• Projekti u ribarstvu Projekti u ribarstvu

novosti srpanj 2019