Radionica Uprave ribarstva u Tribunju za mjeru I.6. “Diversifikacija i novi oblici prihoda”

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“ Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede će održati Radionicu u Kulturnom centru u Tribunju 26.07. u 11:00h  ,a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječaju, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ove mjere. Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti do 25. srpnja 2018. godine na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem telefona na: 01/6443-173.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj za mjeru I.6. “Diversifikacija i novi oblici prihoda”. Sredstva javne potpore  iznose ukupno 7.628.864,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos potpore koji se može ostvariti po korisniku iznosi 75.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 1. listopada 2018. godine.

Predmet potpore

Predmet potpore su ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara.

Korisnici

                – mora posjedovati dozvolu za plovidbu brodice odnosno svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, važeću u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;

                – mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine, ako se Zahtjev za potporu odnosi na segment gospodarskog ribolova na moru;

                – mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi

Intezitet potpore

intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije, te je moguće povećanje intenziteta potpore u slučaju:

Natječaj, Pravilnik i sva potrebna dokumentacija se nalazi na sljedećem LINKU