Konstituiran Upravljački odbor FLAG mreže

Na sastanku održanom u Ministarstvu poljoprivrede, 12. lipnja 2017. odabran je Predsjednik i članovi Upravljačkog odbora Nacionalne mreže (FLAG mreže).

FLAG uključuje priznate FLAG-ove, lokalne inicijative kojima je dodijeljena pripremna potpora te ostale relevantne dionike uključene u provedbu CLLD-a u ribarstvenim područjima, uključujući lokalne aktere i korisnike te tijela uključena u provedbu. Trenutno broji 14 članova od čega su 11 FLAG-ovi (Lokalne akcijske grupe u ribarstvu), 2 ribarske zadruge i 1 Agencija za ruralni razvoj.

FLAG mreža osnovana je kako bi pružila razmjenu informacija FLAg-ovim, jačala kapacitete lokalnih aktera u ribarstvu, promicala širenje i razmjenu primjera dobre prakse, kao i pružanja platforme za promicanje razvoja područja ovisnih o ribarstvu.

Za predsjednika FLAG mreže odabran je Ivan Čupić, voditelj LAGUR-a “Lostura” iz Biograda na moru, te još 4 člana Upravnog odbora: predstavnici LAGUR-a: “Južni Jadran”, “Tunera”, “Galeb” te predstavnik Agencije za ruralni razvoj.

Predsjednik se zahvalio na povjerenju te izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom i nastavkom dobre suradnje s Upravom za ribarstvo rješavati probleme u ribarstvu.