Izmjena 3. FLAG natječaja iz LRSR FLAG-a “Galeb” za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“

Dana 25. svibnja 2020. godine Upravni odbor FLAG-a “Galeb” donio je Odluku o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“.

U Tekstu FLAG natječaja u poglavlju 9.2. Podnošenje prijava projekta se mijenja rok za podnošenje prijava koji sada glasi: „ Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od dana 31.01.2020. a najkasnije do 30.06.2020. na adresu: LAGUR „Galeb“ Badnje 1, 22212 Tribunj NE OTVARATI: Prijava projekta za Mjeru 2.1.1. iz LRSR FLAG-a „Galeb“.

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ ostaju nepromijenjeni.

Novi Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. (Verzija 1.2.) nalazi se OVDJE