Indikativni plan natječaja Uprave za ribarstvo u 2018. godini

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede RH je objavila indikativni plan objave natječaja za 2018. godinu. Planirana je objava 22 različita natječaja od kojih je 12 za poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Sedam natječaja tiču se investicija u akvakulturi a tri natječaja namijenjena su stavljanju na tržište i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Pozivamo sve da detalje o pojedinim natječajima prate na portalu https://euribarstvo.hr  a više informacija o prijavi na navedene natječaje možete dobiti u udruzi LAGUR Galeb, Badnje 1, Tribunj