Preloader logo

Učitavam podatke

Kolačići nam pomažu pružiti bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića. NE ŽELIM
C/B

Vijesti

Lagur Galeb objave

Content separator line

Ribarskim brodovima iz Tribunja dodijeljena ekološka oznaka “Ovaj se brod brine o moru”

Pet tribunjskih ribara, točnije koćara, okupljenih u Ribarskoj zadruzi Adria, od kraja studenog 2018. godine aktivno provode aktivnosti INTERREG projekta ML-REPAIR. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) a putem INTERREG Italija – Hrvatska Standard+ CBC Programa 2014-2020 koji potiče prekograničnu suradnju dviju zemalja koje dominiraju na Jadranskom moru.

Institut za oceanografiju i ribarstvo angažirao je Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Galeb” oko komunikacijskih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti među širom lokalnom zajednicom, vlastima i ribarskim sektorom.

Uz Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, projektni partner iz Republike Hrvatske je Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita. Projektni partneri iz Italije su Sveučilište Ca’Foscari iz Venecije kao vodeći partner, talijanski nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRAMBIENTE) TP Chioggia-Venecija, M.A.R.E. COOPERATIVE S.C.A.R.L. Cattolica-Rimini, za istraživanje i servis u ribarstvu i akvakulturi, te LIMOSA COOPERATIVE SOCIETY Marghera-Venecija.

Glavni cilj projekta je smanjiti onečišćenje morskog dna uklanjanjem akumuliranog krupnog otpada uključivanjem ribarskog sektora u predviđene aktivnosti i dati doprinos njegovom ukupnom smanjivanju u moru. Ostali ciljevi, ne manje važni, odnose se na podizanje razine ekološke svijesti u ribarskom sektoru da više nije prihvatljivo odbacivanje takvog otpada natrag u more čime se doprinosi promjeni uobičajene prakse i kulture. Direktna uključenost ribara u aktivnostima prevencije i zaštite okoliša je u stanju promijeniti sustav odnosa između njih i morskog okoliša. Štoviše, ove aktivnosti mogu pozitivno utjecati na zakonodavnoj razini u cilju provedbe smjernica za integralno upravljanje obalnim zonama.

Prikupljanje krupnog otpada sa morskog dna koji se zatekne u koćarskim lovinama prilikom ribolova i njegovo kasnije odlaganje na za to predviđenim mjestima na obali je vrlo jednostavan i isto tako vrlo učinkovit način uključivanja ribarskog sektora u akcije čišćenja morskog dna.

Ribari okupljeni u Ribarsku zadrugu Adria prikupljaju otpad koji se zatekne u njihovim mrežama tijekom uobičajene ribolovne aktivnosti. Otpad zatim pohranjuju na brodu u vrećama za smeće kupljenim od strane projekta, a nakon pristajanja na odgovarajućim mjestima na obali (ribarske luke i iskrcajna mjesta) ga pohranjuju u komunalnim kontejnerima (također kupljenim od strane projekta), te kasnije ga odlažu na ekološki prihvatljiv način.

Za svoja nastojanja u pogledu zaštite okoliša petorici ribara su dodijeljene oznake za ribarska plovila “Ovaj se brod brine o moru”.

Što je „Fishing for litter“?
Otpad koji se nalazi na morskom dnu ili slobodno struji u vodenom stupcu uobičajeno se zatekne u raznim ribolovnim mrežama i alatima i nažalost čini dio svakodnevnog ulova ribara. Ukoliko ribari prikupe ovakav otpad, pohrane ga u vreće za smeće i odlože na odgovarajuće mjesto u ribarskoj luci ili iskrcajnom mjestu na obali, kao rezultat nastaje izravno uklanjanje otpada iz mora bez potrebe za organiziranjem posebnih akcija čišćenja. Ova inicijativa uklanjanja otpada iz mora temelji se na tome da bude što jednostavnija za ribare i da im ne uzrokuje izravne ili neizravne troškove. Projekt ili odgovorna organizacija inicijative osigurava ribarima odgovarajuće vreće za pohranu otpada na brodovima, kao i lako pristupačna mjesta na obali sa odgovarajućom opremom (komunalni kontejneri) za njegovo odlaganje. Isto tako potrebno je osigurati sredstva za odvoz i deponiranje takvog otpada. Većina brodova koji sudjeluju u ovakvim aktivnostima su koćarice, jer se većina otpada nalazi na morskom dnu. Uklanjanje otpada sa morskog dna na ovakav način ima dva glavna cilja; izravno uklanjanje otpada iz morskog okoliša, te podizanje razine ekološke svijesti o problemu otpada u moru u ribarskom sektoru, kao i široj javnosti. Provođenje ovakve inicijative može rezultirati promjenom uobičajenih stavova i načina ponašanja na moru. Štoviše, ona također može doprinijeti praćenju količina otpada koji dolazi sa kopna, kao i istraživanju o mogućnosti njegovog recikliranja.

Dajući ribarima mogućnost da postanu dio rješenja, ovakva se inicijativa globalno pokazala vrlo uspješnom u uklanjanju otpada iz mora i podizanju opće razine ekološke svijesti. Primjerice, u razdoblju od 2011. do 2016. godine u Nizozemskoj je bilo sakupljeno 1587 T otpada (uključivanjem 12 luka i 105 plovila), 711 T u Škotskoj (18 luka i 300 plovila), a 109 T u Engleskoj (12 luka i 130 brodova); u Švedskoj je uklonjeno 65 T (sudjelovao je 70 brodova).