Preloader logo

Učitavam podatke

Kolačići nam pomažu pružiti bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića. NE ŽELIM
C/B

Natječaji

Sredstva i mogućnosti financiranja

Content separator line
ZAVRŠEN

FLAG natječaj za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem promocije i održivog korištenja ribarske i maritimne baštine za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.01.2020. godine i traje do 31.03.2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1.1 na ovom FLAG-natječaju iznosi 3.237.663,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 37.735,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 528.290,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

​Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1.1. ako je korisnik javnopravnotijelo, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 2.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 2.1.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

Zajednički interes

Zajednički korisnik

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.1.1 su:

  1. Javnopravna tijela ili poduzeća kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
  2. Poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu koji nisu javnopravna tijela
  3. Organizacije civilnog društva

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“(Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. građenje i/ili opremanje muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih prostora
  2. građenje i/ili opremanje objekata i/ili prostora koji se smatraju javnom infrastrukturom
  3. građenje i/ili opremanje i/ili restauracija predmeta/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu
  4. promidžbene aktivnosti.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

E-mailom: natjecaji@lagur-galeb.hr

Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Galeb“ na adresi Badnje 1, 22212 Tribunj

Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagur-galeb.hr.

Odluka o izmjeni natječaja FLAG-a “Galeb” za Mjeru 2.1.1. 25.05.2020

Odluka o izmjeni natječaja FLAG-a “Galeb” za Mjeru 2.1.1. 27.01.2020

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

NOVO Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.1.1 V1.2

Obrasci:

 

Obrazac 1.A. Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu – Lista troškova

Obrazac 1.C Izračun neto prihoda (ako je primjenivo)

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu (ako je primjenjivo)

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu (ako je primjenjivo)

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Izjava o izdacima

Obrazac 9. Izjava o veličini poduzeća (ako je primjenjivo)

Obrazac 10. Izjava vlasnika nekretnine (ako je primjenjivo)

Obrazac 11: Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja u javne prostore/javna dobra (ako je primjenjivo)

Obrazac 12. Izvješće o napretku

Obrazac 13. Zahtjev za promjenom operacije

Napomena: Obrazac Zahtjeva za promjenom operacije se nalazi ispod naslova Nositelj projekta

 

Prilozi specifični za Mjeru 2.1.1.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu

Prilog III Lista prihvatljivih troškova i Pravila i upute za izračun troškova.

 

Prilozi za sve FLAG natječaje:

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a „Galeb“za razdoblje 2014 – 2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a „Galeb“

Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Prilog X Upute za čuvanje dokumentacije

Prilog XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Prilog XII Vodič – Definicija MSP-a

Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1....