Preloader logo

Učitavam podatke

Kolačići nam pomažu pružiti bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića. NE ŽELIM
C/B

Natječaji

Sredstva i mogućnosti financiranja

Content separator line
ZAVRŠEN

FLAG natječaj za Mjeru 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 01.03.2021. godine i traje do 31.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1 na ovom FLAG-natječaju iznosi 567.351,00 EUR

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 3.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 464.000,00 EUR

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

​Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 1.2.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

  • Zajednički interes
  • Zajednički korisnik
  • Inovativne značajke

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 su:

Gospodarski subjekti u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća, sukladno definiciji Preporuke 2003/361/EZ, i to:

a) prihvatljivi nositelji projekata za provedbu aktivnosti pod brojevima 1., 3. i 4. (navedenih u poglavlju 5. Teksta natječaja) su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva te registrirani kao Prvi kupci pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.

b) prihvatljivi nositelji projekata za provedbu aktivnosti pod brojevima 2., 3. i 4.(navedenih u poglavlju 5. Teksta natječaja) su subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom te moraju biti registrirani kao Prvi kupci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“ (Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje proizvoda ribarstva, uvođenje tehnoloških i/ili tržišnih inovacija;
  2. Nabava opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;
  3. Kupnja i/ili opremanje specijaliziranih vozila za transport proizvoda ribarstva;
  4. Promidžbene aktivnosti.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

  • E-mailom: natjecaji@lagur-galeb.hr
  • Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagur-galeb.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Izmjena: Tekst FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1. V2.4.

Odluka o izmjeni FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1.

Izmjena: Tekst FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1. V2.3.

Zahtjev i popis dokumentacije promjene_povećanje cijene

Odluka o izmjeni FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1.

Izmjena: Tekst FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1. V2.2.

Odluka o izmjeni FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1.

Izmjena: Tekst FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 V 2.1.

Odluka o izmjeni FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1.

Tekst FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 V 2.0.

Obrasci:

NOVI! Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_EUR

NOVI! Obrazac 8.B Izjava o izdacima_EUR

NOVI! PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista-troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Izjava o izdacima

Obrazac 9.A Poslovni plan opisni dio

Obrazac 9.B Poslovni plan excell obrazac

Obrazac 10. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac 11. Izvješće o napretku

Obrazac 12. Izjava vlasnika nekretnine

Obrazac 13. Zaposlenici

Obrazac 14. Zahtjev za promjenom operacije

Napomena: Obrazac Zahtjeva za promjenom operacije se nalazi ispod naslova Nositelj projekta

Prilozi specifični za Mjeru 1.2.1.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu

Prilog III Lista prihvatljivih troškova i Pravila i upute za izračun troškova.

Prilozi za sve FLAG natječaje:

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a „Galeb“za razdoblje 2014 – 2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a „Galeb“

Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Prilog X Upute za čuvanje dokumentacije

Prilog XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Prilog XII Vodič – Definicija MSP-a

Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1....

ZAVRŠEN

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1....