Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb“ za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb“ za razdoblje 2014.-2020.