Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave FLAG-a GALEB

Plan nabave 2023, 2. izmjena

Plan nabave 2023. 1. izmjena

Plan nabave 2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge poslovnog savjetovanja i izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAGa “Galeb” za razdoblje 2021. – 2027.

Poziv na dostavu ponuda JDN 0323

  1. Prilog I_Ponudbeni list
  2. Prilog II_Izjava o nekažnjavanju
  3. Prilog III_Izjava o dostavi jamstva
  4. Prilog IV_Izjava o dostavi jamstva otklanjanje.
  5. Prilog V_Troškovnik
  6. Prilog VI_Izjava o izvrš.ispor.
  7. Prilog VII_Izvješće o izvršenim isporukama

Plan nabave za 2022.

VAŽEĆI: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave FLAG-a GALEB, srpanj, 2023

IZVAN SNAGE: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave FLAG-a GALEB, prosinac, 2021.

IZVAN SNAGE: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave FLAG-a GALEB