Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a GALEB za razdoblje od 2014. – 2020.

Lokalna-razvojna-strategija-u-ribarstvu-Galeb-2020-izmjenjena

Lokalna-razvojna-strategija-u-ribarstvu_Galeb_2019_izmjenjena