Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a GALEB za razdoblje od 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_Galeb_2018_izmjenjena