Objavljen Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj u okviru mjere I.22. Predmet ovoga natječaja su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Korisnik potpore je vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za ribolov.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 31. ožujka 2018. godine.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. rujna 2017. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 19. Pravilnika.

Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti za unaprjeđenje dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, uključujući:

a) ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova;

b) ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda;

c) ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova;

d) ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

(2) Ulaganja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

a) ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima;

b) ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno ulov.

PRAVILNIK I NATJEČAJ MOŽETE PRONAĆI NA SLJEDEĆEM LINKU: euribarstvo.hr