LAGUR GALEB - lokalna akcijska grupa u ribarstvu specijalizirana za područje ribarstva, prerade ribe i akvakulture

NOVOSTI


LAGUR Galeb sudjelovao na seminaru “Smart coastal areas” u Irskom Bantry-u.

Od 02.-04- travnja LAGUR GALEB je sudjelovao na međunarodnom seminaru u Bantry-u, Irskoj pod nazivom “Smart coastal areas: Resourcefulness an innovation in FLAG comunities” Seminar je organiziran na inicijativu Europske komisije….

Drugo izdanje newslettera LAGUR Galeb

Zadovoljstvo nam je podijeliti s vama drugi broj newsletter-a udruge LAGUR Galeb u kojem možete pročitati više o: Državne potpore u ribarstvu EU Fondovi u ribarstvu Novosti iz ribarske legislative…

Prvo izdanje newslettera LAGUR Galeb

U želji za boljom i pravodobnom informiranošću ribara s područja Šibensko-kninske županije, udruga LAGUR Galeb je pokrenula newsletter u kojem se nalaze aktualne informacije o: državnim potporama natječajima iz OP…NATJEČAJI


Objavljen Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj u okviru mjere I.22. Predmet ovoga natječaja su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i…

OBJAVLJEN PRAVILNIK I NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE” ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«. Predmet ovoga natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3….

Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

  U „Narodnim novinama“ broj 49/2017 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Predmet natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište…PROJEKTI


Dan s ribarom na moru

Cilj projekta je valorizacija bogate ribarske i  maritimne tradicije i baštine , te njihovo stavljanje u funkciju turizma kao i  popularizacija ribarstva i konzumacije ribljih proizvoda Uzevši u obzir bogatu…

“Preporučili ribari”- “Povećanje vidljivosti ugostiteljskih objekata s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva”.

U malim dalmatinskim mjestima pravilo je da najbolju preporuku o tome gdje pojesti domaću ribu mogu dati ribari jer najbolje znaju u kojim ugostiteljskim objektima završava njihov ulov. Da bismo…